Användarvillkor

Villkor och bestämmelser för Forum24.se - Gäller fr o m 2007-03-05 tills vidare

 

Välkommen till Forum24.se! Här kan du uttrycka och dela med dig av dina drömmar och ambitioner, dina passioner och intressen med hela världen. Forum24.se ger varje medlem ett eget diskussionsforum. Allt vi ber dig i utbyte är att du följer några enkla regler. Innan du skapar ditt forum här på Forum24.se måste du noggrant läsa igenom och förstå dessa villkor och bestämmelser. Medlemmar som inte följer villkoren och bestämmelserna kan få hela sitt diskussionsforum borttaget och/eller raderat, eventuellt utan förvarning. Tolkningen av dessa riktlinjer sker enligt Forum24.se eget gottfinnande:

 1. Forum24.se kan ge bort gratis forum tack vare sponsorskapen från våra annonsörer. I utbyte mot detta kommer varje sida som skapas att innehålla annonser. Du får inte avlägsna, ändra storlek, flytta eller göra annonser osynlig eller oläslig, eller på annat sätt blockera någon del av de banners som Forum24.se placerar på ditt forum.
  Du får inte lägga till någon typ av betald reklam (banners, text länkar, knappar, popups, popunders, exitpops) på ditt forum. Om vi upptäcker annan betald reklam på ditt forum än den som vi placerat där kommer ditt forum att raderas omedelbart.
  Diskussionsforum är gratis idag, men kan eventuellt kosta pengar i framtiden. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis på Forum24.se kommer du naturligtvis att bli informerad i förväg om detta;
 2. Du måste ge oss en giltig e-postadress;
 3. Forum24.se är inte ansvariga för innehållet på något personligt diskussionsforum, dessutom speglar åsikterna eller synsätten på någon användares diskussionsforum inte Forum24.se. Innehållet på personliga diskussionsforum kontrolleras inte på något sätt innan de publiceras, däremot sker stickprovskontroller för att kontrollera att användarvillkoren följs;
 4. Ditt diskussionsforum måste vara aktivt - d.v.s. det måste få inlägg. Diskussionsforum som inte får några inlägg under 90 dagar kommer att anses vara "inaktiva" och kommer automatiskt raderas för att ge utrymme åt andra användare.
  Administratören måste även logga in minst en gång per 30-dagars period, annars raderas forumet automatiskt;
 5. De språk som är godkända att användas på Forum24.se är svenska, norska, danska och engelska;
 6. Du får inte använda ditt diskussionsforum till att publicera material eller länkar till material som anses väldigt stötande av andra användare. Detta inkluderar men är inte begränsat till följande:
  • uppenbara uttryck av biggoteri eller uppenbara uttryck av rasistisk, hatisk eller hädisk natur;
  • reklam eller instruktioner rörande illegala aktiviteter, detta inkluderar men är inte begränsat till t. ex. instruktioner om hur man bygger eller använder vapen, hur man använder "spam e-post" och/eller datorvirus eller material som missbrukar de intellektuella rättigheterna av tredje person;
  • förespråkar psykisk terror eller fysisk skada mot någon grupp eller individ;
  • information som förespråkar ProAna;
 7. Diskussionsforum får inte innehålla, eller innehålla länkar till något av följande:
  • ett överflödigt bruk av svordomar eller andra obscena ord;
  • våld, rasistisk propaganda eller negativt innehåll riktat mot enstaka individer, grupper eller organisationer;
  • innehåll om hacking/cracking;
  • otillåtna droger eller drogtillbehör;
  • pornografi eller annat innehåll endast för vuxna;
  • hasardspels- eller kasinorelaterat innehåll;
  • innehåll som uppmuntrar till olagliga handlingar eller inkräktar på andras upphovsrätt;
  • försäljning eller marknadsföring av vissa vapen, som exempelvis handeldvapen, ammunition, butterflyknivar eller knogjärn;
  • försäljning eller marknadsföring av öl, vin eller starksprit;
  • försäljning eller marknadsföring av tobak eller tobakrelaterade produkter;
  • försäljning eller marknadsföring av receptbelagda mediciner;
 8. Du får inte använda slumpvald e-post för att göra reklam för ditt diskussionsforum;
 9. Forum24.se reserverar sig rätten att blockera eller radera diskussionsforum där ägaren har visat dåligt uppförande gentemot Forum24.se eller dess medlemmar antingen i privata eller allmänna forum;
 10. Du får inte kopiera eller reproducera någon text, bild eller annat innehåll utan uttryckligt medgivande, i förväg, från den som innehar copyrighten av innehållet;
 11. Genom att registrera dig på Forum24.se godkänner du att vi ibland skickar vårt nyhetsbrev och specialerbjudanden från våra partners;

 

MEDLEMMAR SOM MAN FINNER BRYTER MOT DESSA REGLER KOMMER ATT FÅ SITT MEDLEMSSKAP ANNULERAT, UTAN FÖREGÅENDE VARNING, OCH NEKAS TILLGÅNG TILL SITT DISKUSSIONSFORUM.
FORUM24.SE RESERVERAR DESSUTOM RÄTTEN ATT TA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT MEDLEMMAR SOM BRYTER MOT DESSA REGLER OCH ATT FÖRSE MYNDIGHETER OCH ANDRA INTRESSERADE PARTER MED INFORMATION OM DESSA MEDLEMMAR.

 

RÄTTSLIGA VILLKOR

Du, som administratör för ditt diskussionsforum, tar fullt ansvar för dess innehåll. Som administratör garanterar du att ditt diskussionsforum inte innehåller något illegalt, obscent, pornografiskt, degraderande material eller material som är stötande för andra personer, inkl. sidor som förespråkar hatpropaganda och barnpornografi. Som administratör garanterar du även att inga sidor innehåller copyrightmaterial och att alla länkar till andra servers har godkänts av den organisationen. Som administratör medger du även att ingenting på ditt diskussionsforum inkräktar på de intellektuella rättigheterna av någon tredje person. Du medger att Forum24.se har rättigheterna att radera vilken material som de anser nödvändigt och som de anser brutit mot dessa regler. De har även rätt att annullera ditt medlemskap och ta vilka som helst rättsliga åtgärder som de anser lämpliga samt sprida din information till myndigheter och annan intresserad tredje part. Medlemmar som bryter mot dessa regler medger att de inte kan få någon ersättning från Forum24.se för eventuell förlust av inkomst, skador eller kostnader (inklusive advokatavgifter) som uppstår som ett resultat av eller i samband med innehållet på diskussionsforum som man finner vara en överträdelse eller olagligt.

Forum24.se ger inga garantier om dess möjlighet att erbjuda en fungerande service. I enlighet med gällande lag tar Forum24.se inte på sig ansvaret för sanningshalten, innehållet eller tillgängligheten av information på sin webbsajt. Materialet på den här sajten är publicerat "som det är" utan garantier, uttryckta eller antydda, av något slag. Forum24.se garanterar inte att funktionerna presenterade i materialet på denna webbsajt alltid kommer att fungera problemfritt, vara felfria, att fel kommer att korrigeras eller att sajten och de servers som gör dem tillgängliga är fria från virus och andra skadliga komponenter. Alla produkter eller tjänster som finns tillgängliga för användare eller medlemmar från länkar från den här webbsajten levereras av tredje part, som inte nödvändigtvis är partners till eller har någon anknytning till Forum24.se. I enlighet med gällande lag fråntager sig Forum24.se allt ansvar under alla omständigheter (inklusive försummelse) för alla speciella skador eller följdskador som är ett resultat av användandet av, eller oförmågan att använda, materialet på den här sajten. Tillämplig lagstiftning kanske inte gäller för alla personer som har tillgång till webbsajten.

Genom att bli medlem accepterar du alla ovanstående villkor.

Vi stödjer din yttrandefrihet, men samtidigt hoppas vi att du förstår att denna rättighet även medför ansvar.

 

Statistik

22 683 aktiva forum

205 023 medlemmar

7 281 064 inlägg

Totalt har 164 597 forum registrerats hos oss

Online just nu


293


personer online just nu